aquien

TOC 2.0 és dirigeix a totes aquelles persones que desitgin implicar-se o es trobin implicades amb el TOC:

  • Persones que han estat diagnosticades amb TOC i/o TPOC

  • Persones que creguin que poden patir el TOC i/o TPOC

  • Familiars i / o referents de persones que es troben afectades per el TOC i/o TPOC o que consideren que podrien estar-ho

  • Especialistes en psiquiatría i psicología clínica en el tractament del TOC i/o TPOC.

  • Xarxes hospitalàries públiques o clíniques privades de salut mental

  • Qualsevol associació o fundació en salut mental.

  • Companyies farmacèutiques i equips d’investigació de referència del TOC.

20 € a l´any