enqueconsiste

CARACTERÍSTIQUES CLÍNIQUES DEL TOC

El Transtorn Obsessiu Compulsiu, que afecta aproximadament al 3% de la població, es caracteritza per la presència d’obsessions i compulsions de caràcter recurrent, que provoquen gran malestar i / o bé un deteriorament acusat de l’activitat general de la persona.

Les obsessions son pensaments, impulsos o imatges recurrents i persistens, amb caràcter intrusiu de conitgut inapropiat que causen ansietat o un malestar greu.

Per tal de impedir o reduir l’ansietat provocada per dites obsessions, la persona posa en marxa una serie de conductes o actes mentals repetitius, sense conexions realistes amb la temença obsessiva.

En les causes del TOC hi ha evidències de tipus genètic (de predisposició), neuroquímiques (implicació del neurotransmisor de la serotonina) i neuro-anatòmiques (diferències en el còrtex pre-frontal, gànglis basals i tàlem).

Els continguts més freqüents son:

  • Contaminació

  • Ordre i simetria

  • Pensament màgic

  • Comprovació

  • Fòbies d’impulsió (acusada temença a perdre el control)

  • Somatiu hipocondríac

  • Comptadors

S’ha demostrat que el tractament més eficaç és la teràpia cognitiu-conductual combinada amb farmacologia específica.

laberinto