enqueconsistetpoc

CARACTERÍSTIQUES CLÍNIQUES DEL TPOC

El TPOC és un transtorn de personalitat que és caracteritza per un patró general de preocupació per l’ordre, perfeccionisme, control mental e interpersonal, a expenses de la flexibilitat, l’apertura i l’eficiència, i que comença en l’edat adulta i és dona en contextes molt diversos.

La preocupació pels detalls, normes, llistes, ordre i organització poder fer perdre de vista l’objectiu principal de l’activitat.

El perfeccionisme que mostren, interfereix en l’adequada finalització de les tasques i també al mateix temps en una excessiva focalització en la productivitat professional que pot repercutir en el degut equilibri en activitats esportives, oci ò en les relacions socials. Son reticents a delegar tasques.

Poden mostrar-se inflexibles en temes morals, ètica o valors culturals. Solen tenir dificultat per desprendre’s d’objectes inútils.

document icons set, note paper