objetivos

Des de TOC 2.0:

  • Informar i orientar a les persones que pateixen el TOC, així com als seus familiars o a d’altres persones properes amb les que convisquin.

  • Oferir informació sobre el funcionament de la malaltia.

  • Fomentar la inserció laboral dels afectats.

  • Informar sobre tots els recursos i possibilitats existents, per tal de rebre tractament psicològic i psiquiàtric públic i/o privat.

  • Sensibilització i difusió sobre el TOC a l’opinió pública general, amb l’objectiu de promoure l’aceptació, una vegada la persona ha estat diagnosticada. A través d’aquest objectiu, també busquem eliminar prejudicis, estereotips relacionats amb les persones que pateixen el TOC.

  • Col.laborar amb les entitats públiques o privades que son referents, tant en el àmbit assistencial com en el de l’investigació del TOC.

  • Denunciar les situacions que de forma injustificada resultin discriminatòries per a les persones afectades per el TOC.

  • Estimular l’investigació clínica i farmacològica del TOC.

  • Promoure vincles amb entitats de finalitat comú.

  20 € a l´any