familiares

QUÈ PODEM FER ELS FAMILIARS?

El paper dels familiars o persones referents d’una persona amb TOC és complexe. Per un costat les persones tenen una temença a veure patir els seus éssers estimats i això els pot portar a ajudar-los en els rituals o bé a protegirlos en excés. D’altres persones en canvi, sota la ferma determinació d’eliminar aquestes conductes, poden resultar excessivament rigides o bé hostils.En tots dos casos, el resultat és negatiu, dona’t que, son nombrosos els estudis científics que han demostrat que aquestes dues actituds (sobreprotectora i/o hostil), comporten un augment de la conducta ritualística de la persona amb TOC.

És per això, que des de TOC 2.0, animen als familiars a que acudeixin a una de les activitats que realitzem amb caràcter mensual, on per un costat, s’ha abordarà de forma global les pautes que tenen que dur a terme els familiars i per un altre costat, tractarem de resoldre els dubtes més específics que puguin presentar les famílies.

Business network