quisom

Amb l’ objectiu de crear una entitat que tingui present la dimensió social, familiar i clínica dels pacients afectats de TOC, TOC 2.0 està composta per un conjunt d’especialistes en psiquiatría i psicologia amb una amplia experiència en el tractament d’aquest tipus de trastorn, persones que afectats de TOC i familiars de pacients amb TOC.

organigrama

 Presidenta: Blanca Bueno

Secretaria: Cristina Morales

Tresorera: Olga Durán

Vocal i representant dels afectats: Jordi Somalo

Vocal: Dr. José Ángel Bueno

Assistent  Voluntaria: Jéssica Ahumada

Assessor legal: Manel Atserias

estatutos

L’Associació del Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC 2.0) és una associació sense ànim de lucre, constituïda a Barcelona en el mes de juliol del 2013, i amb CIF G66080524.

Poden consultar els estatuts de TOC 2.0 en el següent enllaç: Estatuts TOC 2.0

                     20€ a l´any