quienessomos

Amb el objectiu de crear una entitat que tingui present la dimensió social, familiar i clínica dels pacients afectats per el TOC, TOC 2.0 esta composta per un conjunt d’especialistes en psiquiatría i psicològia amb una gran experiència en el tractament d’aquest tipus de transtorn, persones que pateixen el TOC i familiars de pacients amb TOC.

organigrama

 Presidenta: Blanca Bueno Julià-Capmany

Secretaria: Cristina Morales

Tresorera: Olga Duràn Fernandez.

Vocal i representant dels afectats: Jordi Somalo.

Vocal: Dr. Jose Angel Bueno

Assistent  Voluntaria: Jessica Ahumada

Assessor legal: Manel Atserias

estatutos

L’associació del Transtorn Obsessiu Compulsiu TOC 2.0 és una associació sense ànim de lucre, constituïda a Barcelona en el mes de juliol del 2013, i amb CIF G66080524.

Poden consultar els estatuts de TOC 2.0 en el següent enllaç: Estatuts TOC 2.0

                     20€ a l´any